Kitzsteinhorn

Sunday
 • +0 cm Fresh Snow
 • NO, 30 km/h
65 cm
29.01.2023
two days back
 • +0 cm Fresh Snow
 • NW, 50 km/h
65 cm
30.01.2023
yesterday
 • +25 cm Fresh Snow
 • NW, 50 km/h
90 cm
31.01.2023
Today
 • +21 cm Fresh Snow
 • NW, 50 km/h
96 cm
01.02.2023
Tomorrow
 • +59 cm Fresh Snow
 • NW, 55 km/h
155 cm
02.02.2023
In two days
 • +45 cm Fresh Snow
 • NW, 55 km/h
200 cm
03.02.2023
Saturday
 • +36 cm Fresh Snow
 • NW, 50 km/h
236 cm
04.02.2023

Schmittenhöhe

Sunday
 • +0 cm Fresh Snow
 • W, 10 km/h
76 cm
29.01.2023
two days back
 • +30 cm Fresh Snow
 • W, 25 km/h
106 cm
30.01.2023
yesterday
 • +1 cm Fresh Snow
 • W, 30 km/h
107 cm
31.01.2023
Today
 • +8 cm Fresh Snow
 • W, 30 km/h
117 cm
01.02.2023
Tomorrow
 • +36 cm Fresh Snow
 • W, 40 km/h
153 cm
02.02.2023
In two days
 • +24 cm Fresh Snow
 • W, 35 km/h
177 cm
03.02.2023
Saturday
 • +12 cm Fresh Snow
 • NW, 35 km/h
189 cm
04.02.2023

Maiskogel

Sunday
 • +0 cm Fresh Snow
 • W, 10 km/h
60 cm
29.01.2023
two days back
 • +0 cm Fresh Snow
 • W, 25 km/h
60 cm
30.01.2023
yesterday
 • +0 cm Fresh Snow
 • W, 30 km/h
60 cm
31.01.2023
Today
 • +8 cm Fresh Snow
 • W, 30 km/h
68 cm
01.02.2023
Tomorrow
 • +36 cm Fresh Snow
 • W, 40 km/h
104 cm
02.02.2023
In two days
 • +24 cm Fresh Snow
 • W, 35 km/h
128 cm
03.02.2023
Saturday
 • +12 cm Fresh Snow
 • NW, 35 km/h
140 cm
04.02.2023